25.5.2018 voimaan tulevalla Yleisellä tietosuoja-asetuksella(General Data Protection Regulation, GDPR) on suuri vaikutus eurooppalaiseen tietosuojalakiin. Jalka- ja sairaanhoitopalvelu Pilvi on täysin sitoutunut noudattamaan asetusta.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään ja niitä käsitellään ainoastaan asiakas- ja potilasrekisterin puitteissa. Jalka- ja sairaanhoitopalvelu Pilvi ei luovuta tietojanne kolmasille osapuolille, vaan tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan meitä varten jotta voisimme palvella asiakkaitamme potilasturvallisesti.